Dokumendid > Keemia

Keemia


- Ammoniaaklahused
- Anorgaaniline keemia I vastused
- Anorgaaniline keemia II KT vastused
- Eksamiküsimused Aine “Vedelikkromatograafia ja massispektromeetria” jaoks
- Eksamiküsimuste vastused aines Analüütiline keemia I
- Eksamiküsimuste vastused aines Analüütiline keemia II
- Eksamiküsimuste vastused aines Bioorgaaniline keemia I
- Eksamiküsimuste vastused aines Materjalide keemia I
- Füüsikalised uurimismeetodid - KT II kordamine
- Füüsikalised uurimismeetodid - kordamisküsimused
- Keemia ajalugu- vastused kordamisküsimustele
- Kollokviumi vastuses aines Füüsikaline keemia
- Kordamisküsimused eksamiks aines Füüsikaline keemia II
- Kordamisküsimuste vastused aines Kolloidkeemia
- Materjalide keemia III kordamisküsimused 1/2
- Materjalide keemia III kordamisküsimused 2/2
- Polümeeride keemia kordamisküsimused (osa 1)
- Polümeeride keemia kordamisküsimused (osa 2)
- Referaat Lavoisierist
- Teoreetiline keemia I kordamisküsimuste vastused
- Valitud peatükke elektrokeemiast