Dokumendid > Ajalugu > ajalugu

ajalugu

§26 Suured maadeavastused

Maadeavastuste

eeldused:

täpsemad mõõteriistad: kompass, astrolaab (tähe kõrguse mõõtja)

paremad purjelaevad karavellid (2 või 3 mastiga)

osavad ja julged Portugali ja Hispaania meremehed

hidalgod – väikeaadlikud, elukutselised sõjamehed tegevust otsimas

põhjused:

hankida kulda, vürtse ja muid rikkusi

et leida otseühendus aasia maadega kauplemiseks uusi mereteid mööda

seiklus ja rännuhimu

euroopa ülikute idamaade kaupade ihalus

Riik

Aasta

Meresõitja

Eesmärk

Läbiviimine

Portugal

kuni 1640

Henrique meresõitja

Itta (India)

Jõuti Aafrika lõunatippu

Portugal

1486 – 1487

Bartholomeus Diaz

India

Aafrika lõunatipp, Hea Lootuse neem

Portugal

1497 – 1498

Vascoda Gama

Idatee Indiasse

4 laeva, teel kokku 2 aastat, 50% madrustest hukkus, jõuti Indiasse (Kalikut)

Hispaania

1492 – 1504

Itaallane C. Kolumbus

Läänetee Indiasse

3 karavelli, avastati Ameerika

Hispaania

1519 – 1522

F. de Magalhaes

Läänetee Indiasse

I ümbermaailmareis, 5 laevast 1 ja 253 mehest 18 tulid reisilt tagasi

Amerigo Vespucci – andis nime uuele mandrile

tagajärjed:

uute alade koloniseerimine, rüüstamine, tapmine, elanike orjastamine

indiaanlaste halb kohtlemine, nende kultuuri hävitamine

uued teadmised maailma kohta (teaduste areng)

tähtsamateks kaubateedeks kujunevad ookeanid

tõusevad esile Atlandi ookeani äärsed sadamalinnad

vähenes Vahemere kaubanduse osatähtsus

§27 Põlisrahvaste kõrgkultuurid Kesk – ja Lõuna – Ameerikas

Tabel:

Asteegid

Maajad

Inkad

Kus elasid?

Mehhiko orus

Yucatani ps

Andide mäestiku orgudes, Peruus

Milline oli riik?

Võrdlemisi lõdva keskvõimuga

Linnriik, hiljem lõdva konföderatsioon

Tsentraliseeritud hiigelriik

Valitsejad

keiser

Ametnikud ja preesterkuningas

Keiser, kellele allus ametnikkond

Elanikkond

Ülikkond, talupojad, kaupmehed, palgasulased, orjad

Lihtrahvas (vabad maaharijad, käsitöölised), orjad

Ülikud, nende segaverelised järglased, hõimude pealikud, lihtrahvas

Mis oli eurooplastele uudiseks?

Inimeste ohverdamine, kakao, mais, tubakas, kalkun

Alepõllundus, puuvill, part

Laamad ja kartulid

Usund

Tuhandeid jumalusi, inimeste ohverdamine, sõja -, päikese -, vihmajumalad

Maailma loojaks taevajumal, inimohvrid, peajumalaks vihmajumal

Maailma loojaks taevajumal, päikesekultus

Kultuur

Kõrgelt arenenud vaimukultuur, kutse – ja eliitkoolid, filosoofia kõrgel tasemel, 2 kalendrit, piktograafiline kiri, rikkalik kirjandus, arenenud arhitektuur

Haridus vaid preestritele, matemaatika ja astronoomia alased kõrged teadmised, leiutati 0, loodi kalender, hieroglüüfkiri, arhitektuuris pseudovõlvid, lubimört

Haridussüsteem arvestas riigi vajadusi, kirja polnud, ehitasid hiiglasuuri templeid ja kindlusi

KONKISTADOORID – Hispaania kuninga nimel tegutsenud vallutajad Kesk – ja Lõuna – Ameerikas

1519 vallutab Hernan Cortez Mehhiko (asteegid)

? 670 meest, 11 laeva (kaasas 16 hobust, 10 raske – ja 4 kergesuurtükki)

? pealinna Tenochetilani vallutamine

? kuningas Montezuma aarded

1532 vallutab Francisca Pizarro Peruu (inkad)

? 100 sõjameest, 62 hobust

? inkade valitseja Atahualpa tapmine

Ameerika elanike orjastamine ja hävitamine

§28 Humanism ja renessanss

RENESSANSS – XIV – XV saj Itaaliast alguse saanud uus kodanlik kultuur, mis võttis aluseks inimese (humanism) ja mis tähendab antiikkultuuri taassündi

HUMANISM – XV – XVI saj mõiste ladina keelsest sõnast humanus = inimlik, maailmavaade, mis tähendas inimese olemist hariduse, teaduse ja üldse maailma keskpunktis

Humanistid lõid ilmaliku maailmavaate ja vabastasid teaduse ja kultuuri kiriku seatud kitsastest raamidest

Tähtsamaid humaniste:

Rotterdami Erasmus 1466 – 1536

? antiikautorite tööde väljaandja ja kommenteerija

? tegi kindlaks vanakreeka keele õige häälduse

? käsitles ladina keele stilistikat

? andis välja Uue Testamendi tekstikriitilise väljaande ja uue parandatud tõlke saksa keelde

? pani aluse piiblikriitikale

? rõhutas inimese vaba tahet ja vastutust oma tegude eest (tahte küsimus)

? tuntuim teos “Narruse kiitus”

? sõja vastane

Machiavelli 1469 – 1527

? keskendas tähelepanu riigikorrale, riigivalitsemisele, poliitikale

? kirjutas traktaadi “Valitseja” (tõlgiti ja trükiti palju kordi, jagas õpetust kuidas luua tugevat Itaalia riiki: riigi huvides pidas lubatuks kõiki vahendeid pettust, vandemurdmist, mõrvu, reetmist)

? makjavellism – sõnamurdlik ja põhimõttelage poliitika

Tommaso Campanella 1568 – 1639

? mõisteti vaadete eest eluks ajaks vangi, vangistuses veetis 27 aastat

? vangistuses kirjutas “Päikeseriik ehk Ideaalne Vabariik)

♥ reisikirjeldus

♥ riigis puudub eraomand

♥ kõigile on tööd

♥ valitsejad valib rahvas

♥ mehed – naised võrdsed

? kirjutas traktaadi “Meeltega tõestatud filosoofia”

♥ suunatud skolastika vastu

? võttis osa Hispaania võimu vastasest võitlusest

§30 – 31 Reformatsioon Saksamaal

Saksa keisririik 15. saj lõpul 16. saj alguses

keiser Karl V (1519 – 1556)

keisrivõim nõrk

keiser valiti kuurvürstide poolt

Saksa Keisririigi majanduses arenes varakapitalism

? tekkisid manufaktuurid

? toodeti riiet, paberit, klaasnõusid

? hõbeda, raua ja vasekaevandused

? arenes kaubandus (vürtsid, Welserite perekond, panganduses perekond Fuggerid)

väliselt hiilgav katoliku kirik probleemides

? rikkus, toretsemine, lodevus

Martin Luther

Sündis 10.11.1483 Eislebenis

Saksa talupoeg

1507 pühitseti augustiinlaste ordu preestriks

1512 sai Wittenburgi ülikooli teoloogiadoktoriks ning ühtlasi Wittenbergi ülikooli piibliteaduse professoriks

astus teravalt välja indulgentside laialdase müügi vastu (neid hakati ja ette ostma)

31.10.1517 naelutas lossikiriku uksele suure plakati 95 ladinakeelse teesiga patukaristamise kustutamise kohta

juulis 1518 tuli talle korraldus ilmuda Rooma end ketserlussüüdistuste vastu kaitsma

Augsburgis toimus Lutheri kohtumine paavsti saadikuga, kuid ta jäi oma õpetustele kindlaks

1520 andis paavst Leo X välja bulla, milles andis Lutherile 60 päeva oma väidete tagasi võtmiseks. Luther põletas selle bulla oma õpilaste nähes

aprillis 1521 Saksa Riigipäeva ees (Wormsis) loobus Luther oma õpetust hülgamast ning keiser pani ta kirikuvande alla

varjus Saksa kuurvürsti Friedrich III Targa juurde Wartburgi lossi . Tema vaateid ja teoseid sellest ajast:

? ilmus Piibli saksakeelne tõlge (Uus Testament 1522; tervik 1534)

? eitas paavsti võimu ja munkade vandeid

? eitas kiriklikku abielukeeldu (abiellus 1525 endise nunna K. von Boraga)

? tunnistas vaid kaht sakramenti seitsmest: ristimist ja armulauda

? taunis pühakute ja pühade säilmete kultust

suri 18.02.1546 Eislebenis

Lutheri ideekaaslane Philipp Melanchthon

Aitas Lutheril tõlkida piiblit ja dokumente, koostas õpikuid, asutas koole – Saksamaa õpetaja

Reformatsiooni eri suunad:

Andreas Karlstadt – rohkem tähelepanu argielule, aktiivsus ilmalikus elus

anabaptistid e. taasristijad –ristida täiskasvanuid

Thomas Müntzer – hävitada aadlilossid ja kloostrid, võim ja vara lihtrahvale

Talurahva sõda Saksamaal 1524 – 1526

algas Lõuna – Saksamaal, suurim keskus Kesk – Saksamaal Tüüringi piirkonnas (seal tegutses Müntzer)

talupoegade julm karistamine

1530 võttis Saksa Riigipäev vastu Augsburgi usutunnistuse

? kinnitati luterluse põhialused (lihtsus, emakeelne jutlus, 2 sakramenti: ristimine ja armulaud, pühakujude ja säilmete kummardamise lõpetamine, kirikupeaks on valitseja mitte paavst)

1555 Augsburgi usurahu

kelle maa, selle usk – vürst määras usu

Saksamaa jagunes kaheks: lõuna ja loode Saksamaal katoliiklikud riigid, põhja ja kesk Saksamaal protestantlikud

PROTESTANTISM – reformitud katoliiklus

§37 Vene riik 16. sajandil

BOJAAR - feodaalülik Venemaal, pärusvalduse omanik

AADLIK - tsaar võttis teenistusse, teenismõisnik (sai maavalduse ainult teenistuse ajaks sõjaväes, õukonnas, riigiametis

Ivan IV Julm (Groznõi) 1533 - 1584

sai trooni 3 - aastaselt → võimuvõitlus

valitses ema ja bojaarid

1547 krooniti tsaariks

hakkas võitlema bojaaride võimu vastu, toetudes teenismõisnikele (aadlikele)

Ivan IV reformid

MAAKOGU kokkukutsumine 1549 (esinduskogu)

seaduste kogu ”Sudebnik” → 1550 ”Tsaari koodeks”

loodi streletside sõjavägi, kes olid relvastatud käsitulirelvade arkebuusidega

Ivan IV vallutussõjad

Vallutas 2 tatari - khaani riiki: Kaasani, Astrahani, algas Siberi khaani riigi hõlmamine

Ebaõnnestunud Liivi sõda 1558 - 1583